Wijziging blokindeling

Maarten Peters 19 Sep 2018 15:53

De (voorlopige) blokindeling voor de Herfstregatta 2018 is aangepast. In verband met het nieuwe rankingsysteem voor ouderejaarscompetitieroeiers dat dit najaar getest gaat worden, worden de H4+ en D4+ velden opgedeeld in een respectievelijk H4+ en D4+ categorie A en B. Het totaal aantal inschrijvingen voor deze velden zal eerlijk worden verdeeld over beide categorieën. Tijdens de loting wordt bepaald welke ploegen in welke categorieën starten.

Het kan zijn dat de verdeling over de categorieën voor één of meerdere verenigingen ongunstig uitvalt met betrekking tot botendelen. Echter, er vanuitgaande dat er voldoende boten aanwezig zullen zijn om alle ploegen uit één blok te kunnen laten starten, wordt aangeraden in dit geval contact te zoeken met onze Commissaris Competitieroeien en/of die van andere verenigingen om boten te lenen.

Voor vragen is de wedstrijdleiding te bereiken via herfstregatta@esrtheta.nl.